bol vložený do košíka
 +421 907 593 786 (Pond-Pia od 17,00-20,00 hod)

Automatické palicové dáždniky